Konferencja pn. "Aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie w świetle zadań realizowanych przez starostę”

logo wfosigw olsztyn1W dniach 18 i 19 września w powiecie iławskim odbyła się konferencja dotycząca przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich praktycznego zastosowania.

 

Zespół Samokształceniowy Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

szkolenie129 września 2014r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Lubawie odbędzie się  spotkanie Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.

Spotkanie informacyjne dot. projektu ,,Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

niepelnosprawni-225 września 2014r. o godz. 8.00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przy ul. Andersa 12 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. projektu ,,Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie iławskim na lata 2015-2020

problemy spoleczne24 września 2014 r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie dot. opracowania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie iławskim na lata 2015-2020”. Organizatorem spotkania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

XLVII sesja Rady Powiatu Iławskiego

budynek25 września 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Dodatkowe informacje