Zapraszamy na szkolenie "Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie? "

Stow PrzystanStowarzyszenie Przystań zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r. o godz. 13.00 w Auli Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Filia w Iławie ul. Kościuszki 18.
 

Warsztaty pt. ,,Podmioty zatrudnienia socjalnego i pracodawcy – konkurencja czy współpraca?”

szkolenie128 lipca 2014 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędą się warsztaty pt. ,,Podmioty zatrudnienia socjalnego i pracodawcy – konkurencja czy współpraca?” przygotowane w ramach projektu ,,Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”. Organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

Święto Policji oraz 95 rocznicy utworzenia Policji Państwowej

policjaLogo24 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w iławskim Kinoteatrze ,,Pasja” z okazji obchodów Święta Policji oraz 95 rocznicy utworzenia Policji Państwowej odbędzie się uroczysta Akademia połączona z wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne.

Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie realizacji Projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur oraz Listu Intencyjnego dotyczącego Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur

plan cyfrowy23 lipca 2014 r. o godz. 11.30 wezmę udział w uroczystym podpisaniu Listu Intencyjnego w sprawie realizacji Projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Podpisanie Listu odbędzie się w sali sesyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9  w Olsztynie, wraz z uroczystym podpisaniem Listu Intencyjnego dotyczącego Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, w którym weźmie udział również Wicestarosta Iławski Wiesław Olszewski. Celem projektu jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu oraz umożliwienie mieszkańcom Warmii i Mazur dostępu do szerokopasmowego Internetu na najwyższym europejskim poziomie.

Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Iławskiego

pilka nozna26 lipca 2014 r. o godz. 15.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie się Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Iławskiego. Głównym organizatorem rozgrywek jest Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie. Imprezy upowszechniające kulturę fizyczną sfinansowane są ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Sport ludowych zespołów sportowych – cykl powiatowych imprez w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponadgminnych”.

Dodatkowe informacje