Poszalejmy z bielą

12

Pamiętajcie o ogrodach

11

Powiat Iławski ponownie na targach w Poznaniu

berlin 2012 - 312-14 lutego 2016 r. powiat iławski wraz z przedstawicielami Portu Śródlądowego w Iławie prezentować będzie najpiękniejsze miejsca naszego powiatu oraz okolic Jezioraka, na Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

oc12 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbędzie się II międzyszkolny etap XXI „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. Celem jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Organizatorem etapu powiatowego jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

budynek15 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Dodatkowe informacje