Informacja dot. ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Ministerstwo SrodowiskaDepartament Gospodarki Odpadami ponownie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujace decyzje: zezwolenie na zbieranie, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

tenis stolowy126 października 2014r. o godz. 10.00 w Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbędą się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym w czterech kategoriach wiekowych. Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Głównym organizatorem rozgrywek powiatowych jest Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie. Imprezy upowszechniające kulturę fizyczną są sfinansowane ze środków budżetowych powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Sport ludowych zespołów sportowych: cykl powiatowych imprez w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponadgminnych”.

XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych

pilka halowa22 października 2014r. o godz. 9.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie odbędzie się XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „PROMYK”. Impreza upowszechniająca kulturę fizyczną została dofinansowana ze środków budżetowych powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych”.

Konferencja pt. ,,Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna - jak skutecznie wprowadzać zmiany".

plakat lewaW dniach 23 i 24 października 2014 roku w Hotelu Port 110 w Iławie odbędzie się konferencja pt. ,,Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna - jak skutecznie wprowadzać zmiany". W dniu 23.10. konferencja skierowana będzie do pracowników medycznych oraz pracowników socjalnych, natomiast drugiego dnia dla mieszkańców powiatu iławskiego.

Powiatowa Rada Zatrudnienia

budynek16 października 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dodatkowe informacje