Zapraszamy na konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Port srodladowy27 kwietnia (piątek), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Tematy omawiane podczas konferencji to:
1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2. Sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego za 2017 roku.
3. Oferta Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
4. Wykład: „Zasady funkcjonowania stowarzyszeń po nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach”.

XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP26 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w sali Nr 20 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek26 kwietnia (czwartek), o godz. 11.30 w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na organizację Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
c) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek24 kwietnia (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Informacja dot. oceny stanu nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym 2017/2018 na terenie powiatu iławskiego.
2. Zaopiniowanie informacji z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIII sesję RP w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kisielicach.

XX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny za nami - poznaj wyniki

DSC 029520 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbył się XX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny będący eliminacją do finału wojewódzkiego. Udział w Turnieju wzięły 3-osobowe drużyny wyłonione
w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski.