Prawie 7 mln dofinansowania na projekt "Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski"

DSC 023330 listopada w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Marka Gustawa Brzezina, na którym podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Powiatem Iławskim dotyczącą projektu „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski”. Całkowita wartość projektu to: 7 862 050,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł. Celem projektu  jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno - komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego. Łatwo dostępne informacje sektora publicznego są niezbędne do innowacyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu.

Należy nadmienić, iż wniosek przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie uzyskał najwyższą ilość punktów wśród projektów wybranych do dofinansowania.

DSC 0215pom 

DSC 0226pom

DSC 0233