Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek11 października (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
2.    Stan przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
3.    Informacja dot. polityki kadrowej nauczycieli za rok szkolny 2017/2018.
4.    Propozycje zadań publicznych, jakie będą realizowane/zlecane w 2019 roku.
5.    Sprawozdanie z prac Komisji za okres całej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem roku 2018.