Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 192/904/17 z dnia 17 października 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 190/891/17 z dnia 3 października 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 190/890/17 z dnia 3 października 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rady Powiatu Iławskiego sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.