Program współpracy na 2014 rok

Samorząd powiatu iławskiego działając na rzecz dobra publicznego, przekonany również o korzyściach, jakie płyną z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, pragnie wypracować jasne warunki współpracy w sferze zadań publicznych. Instrumentem, który ma służyć ustaleniu tych warunków jest roczny program współpracy, który określa cele, zasady, formy współpracy i zadania priorytetowe.