Konkurs „Talenty rozwijamy w rodzinie”

indeks6 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczysta gala podczas, której nastąpi prezentacja uczestników konkursu „Talenty rozwijamy w rodzinie”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych wraz ze swoją rodziną/rodzicem. Zadaniem drużyny (uczeń i członkowie jego rodziny) podczas podsumowania będzie zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.

Spotkanie ws. uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli

budynek14 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie w sprawie dalszych uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Starostwa oraz związków zawodowych.

XVIII Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF” – piosenki zespołu „Kombii”

kombi paf liceum29 maja 2018 roku o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbędzie się XVIII Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF”piosenki zespołu „Kombii”.
Celem Festiwalu jest promocja młodych talentów i wymiana doświadczeń artystycznych, a przede wszystkim rozpowszechnianie wśród młodzieży twórczości wybitnych polskich autorów i kompozytorów piosenek. W festiwalu udział weźmie młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych

PCKP28 maja (poniedziałek), w godz. 9.00 – 14.30 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się szkolenie dotyczące nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Iławski.

XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP24 maja (czwartek), o godz. 12:00  w sali Nr 20 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek24 maja (czwartek), o godz. 11.00 w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
c)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.