Posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek obrad przewiduje m. in.:
1. Analizę wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie spraw dot. właściwości Komisji i wydanie opinii komisji.
2. Informację o stopniu realizacji Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2017 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora Szpitala.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2017 rok w zakresie właściwości Komisji.
2. Informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2017 rok :
- w sprawie polityki oświatowej;
- w sprawie określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
- w sprawie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.

Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe

biegiprzeajoweDziś, 16 marca, o godz. 11.00 na stadionie miejskim w Iławie odbędą się Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe dla szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie. Zawody są sfinansowane ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”.

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Port srodladowyZapraszamy na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie.

Młodzi Europejczycy debatują!

MEP 258 młodych polityków z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji zawitało do Powiatu Iławskiego. Wraz ze swoimi nauczycielami będą debatować o palących problemach naszego kontynentu podczas sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. Wspierają ich uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który jest gospodarzem imprezy. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Iławskiego. Dziś (11 kwietnia) o 9:30 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sesji.

Akcja Czyste Jeziora i Rzeki 2018

plakat czytse jeziora2018 miniWIOSNA 2018
Akcja Czyste Jeziora i Rzeki
16 kwietnia
– 14 maja

Starostwo Powiatowe w Iławie organizuje Akcję Czyste Jeziora i Rzeki już po raz
19-sty.

W tym roku hasło brzmi:

„Wszyscy wygramy, gdy świat posprzątamy.”