Odprawa roczna strażaków z komendy powiatowej PSP w Iławie

F. czolo fotkaOdprawa roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, która odbyła się dziś, tj. 7 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, jest niczym innym jak podsumowaniem wszelkich działań straży pożarnej, na terenie powiatu iławskiego, w minionym 2018 roku.

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie zrealizowali ważny projekt. W lutym jadą na uroczystą Galę podsumowującą

DPP 0001We wtorek 26 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie odbedzie się uroczysta Gala podsumowująca program edukacyjny "Szkoła Dialogu" w 2018 roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zespołu Szkół w Lubawie, którzy jako jedyni w powiecie iławskim, uczestniczyli w tym projekcie. Dotyczył on historii Żydów polskich.

Ostatnia zmiana mł. bryg. Piotra Pyzy i aspiranta Roberta Palikowskiego. Uroczystość w iławskiej komendzie

obraz04W czwartek 31 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, w obecności  Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Wlazłowskiego oraz funkcjonariuszy iławskiej komendy, odbyła się uroczysta zmiana służby, która była ostatnią dla mł. bryg. Piotra Pyzy i aspiranta Roberta Palikowskiego.

Informacja dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem ubojów zwierząt na użytek własny

inspektorat weterynariiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.03.2018r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018 r. poz. 539) informuje, że w myśl art. 11 w/w rozporządzenia „zwierzęta poddawane ubojowi poza rzeźnią do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia Nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 1099/2009 potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii”.

Delegacja z Tarnopola odwiedziła Starostwo Powiatowe w Iławie

F. UkrainaW piątek 1 lutego do Starostwa Powiatowego w Iławie z kurtuazyjną wizytą przyjechali sąsiedzi z Ukrainy, konkretnie z Tarnopola. Czteroosobowej delegacji towarzyszył proboszcz parafii grecko-katolickiej w Iławie, ks. Jarosław Gościński. Do spotkania doszło z inicjatywy Marka Borkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego.