STAŻE W STAROSTWIE POWIATOWYM W IŁAWIE

staInformujemy o wolnych miejscach stażowych na 9 - miesięczne staże od 02.01.2018 r. z 3 - miesięcznym zatrudnieniem po stażu. Osoby chętne prosimy o składanie CV w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115. Kandydaci na staż muszą przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej i być absolwentem 2016 r. lub 2017 r. Szczegółowych informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do odbycia stażu udzielają pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie oraz filiach urzędu w: Lubawie, Suszu, Kisielicach i Zalewie.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

dzie edukacji13 października (piatek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Lubawie rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz 40–lecia Zespołu Szkół. Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną wręczone nagrody Starosty Powiatu Iławskiego.

Moje dziecko idzie do szkoły

md logoRozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziny. Najbliższe lata będą dla dziecka okresem zdobywania wiedzy, ale także istotnym czasem dla jego zdrowia.W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które umacniają zdrowie lub mu szkodzą. Dziecko powinno być tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby umiało żyć zdrowo i bezpiecznie. Wyposażając przyszłych uczniów w potrzebne przybory i sprzęty, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

Ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń - ASF

ASF dzikOd 11 do 12 października 2017 r. na terenie powiatu iławskiego zostaną przeprowadzone ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń - ASF. Głównym organizatorem ćwiczeń jest Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii przy aktywnym współudziale jednostek samorządowych, służb, inspekcji i straży z terenu powiatu iławskiego.

Info: PCZK w Iławie

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora – XIX edycja

nagroda prof gieysztoraRozpoczęło się przyjmowanie kandydatur do XIX edycji konkursu - Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 października 2017 roku.