Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK zaprasza na bezpłatne zajęcia

PLAKAT KLUBStowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK zaprasza osoby starsze, niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunów do udziału w projekcie „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego. Zajęcia Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych odbywają się w Ośrodku Wsparcia w Iławie, ul. 1 Maja 6C w każdą środę i czwartek w godzinach 15.30 - 18.00. Zajęcia są bezpłatne.

Goście z Powiatu Hof z Niemiec odwiedzą Powiat Iławski

flagi pol i niemStarosta Powiatu Hof, Pan Oliver Bär, Burmistrzowie Gmin, przedstawiciele Rady Powiatu Hof oraz starostwa zagoszczą w przyszłym tygodniu w Powiecie Iławskim.
W czasie swojego pobytu niemieccy przyjaciele będą mieli okazje poznać atrakcje turystyczne regionu, wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o wspólnych wartościach, jakie łączą nasze powiaty. Dzięki długoletniej współpracy, wizyty delegacji z Powiatu Hof (przedstawicieli starostwa oraz Młodzieżowej Rady Powiatu) weszły na stałe do kalendarza wydarzeń partnerskich.

Powiat Iławski wśród uhonorowanych za gospodarność

Micha zote RunoForum Samorządowe Warmii i Mazur zwieńczyło wręczenie nagród marszałka „Złote Runo”. To wyróżnienia za najbardziej proinwestycyjny budżet jednostek samorządu terytorialnego. Laury otrzymało w sumie 28 gmin, miast i powiatów. 15 samorządów uhonorowano za najwyższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki ogółem, czyli takie, które obejmują koszty utrzymania administracji. Właśnie w tej kategorii wszystkich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dyplom za III miejsce przyznano Powiatowi Iławskiemu.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na cykl szkoleń odnośnie projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

LGD logoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych na cykl szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.