Nietypowa lekcja samorządności

zdj6Jak  wyrobić  prawo  jazdy,  czym  się  zajmuje  starosta,  kto  wydaje pozwolenia na  budowę oraz gdzie się zgłosić gdy zagubimy telefon - odpowiedzi  na  te  i  wiele  innych  pytań  poznali uczniowie, którzy  pojawili  się  w  Starostwie  Powiatowym w Iławie. Gdzie najlepiej przyswoić wiedzę o samorządzie, jak nie w urzędzie? A jeśli do tego dodać, że wykładowcą jest Starosta Powiatu, to lekcja taka na pewno nie należała do sztampowych.

Seminarium branżowe nt. rozwoju kariery zawodowej uczniów

seminarium branzoweW połowie grudnia miało miejsce seminarium branżowe pn. "ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW POWIATU IŁAWSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI", skupiające przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pracodawców lokalnych, dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz doradców zawodowych. Organizatorami wydarzenia była p. Elżbieta Gościńska Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, przedstawiając również temat: Przykład dobrej praktyki, współpracy pracodawca-szkoła oraz ofertę kształcenia zawodowego ZS.

Uwaga! Zmiana godzin pracy aptek

Informujemy, że godziny pracy aptek „DBAM O ZDROWIE” w Iławie w dniu 31.12.2018 ulegną zmianie:

zmiana godz aptek
W pozostałe dni apteki DBAM O ZDROWIE będą pracowały zgodnie ze swoimi standardowymi godzinami pracy.

Zimowisko dla dzieci rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w Zakopanym !!!

winter 3419939 480Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, organizuje zimowisko  dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego„. Wypoczynek dotyczy dzieci rolników  urodzonych 2003 i młodsi   z województwa warmińsko-mazurskiego, których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Ogółem z wypoczynku skorzysta 100 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego. Wypoczynek jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

INFORMACJA
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
będzie pełnił  dyżur:

24.12.2018 roku (poniedziałek)

od godziny 13.00 do godziny 14.00,

31.12.2018 roku  (poniedziałek)

od godziny 13.00 do godziny 14.00.