Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2017 rok w zakresie właściwości Komisji.
2. Informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2017 rok :
- w sprawie polityki oświatowej;
- w sprawie określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
- w sprawie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.

Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe

biegiprzeajoweDziś, 16 marca, o godz. 11.00 na stadionie miejskim w Iławie odbędą się Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe dla szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie. Zawody są sfinansowane ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”.

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Port srodladowyZapraszamy na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie.

Młodzi Europejczycy debatują!

MEP 258 młodych polityków z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji zawitało do Powiatu Iławskiego. Wraz ze swoimi nauczycielami będą debatować o palących problemach naszego kontynentu podczas sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. Wspierają ich uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który jest gospodarzem imprezy. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Iławskiego. Dziś (11 kwietnia) o 9:30 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sesji.

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”

konferencja projektForum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa warmińsko-mazurskim realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego!

konferencja sanepid 16 kwietnia.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyła się konferencja powiatowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie, z okazji Światowego Dnia Zdrowia - obchodzonego w roku bieżącym pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Światowy Dzień Zdrowia ogłaszany co roku przez Światową Organizację Zdrowia WHO ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrany problem zdrowia publicznego i rozpoczyna rok działań realizowanych pod tym samym hasłem, tematem przewodnim jest Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.