Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

den3Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi świętowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości dedykowane wszystkim pracownikom szkół powiatu iławskiego odbyły się dziś (12 października) w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla aktywnej i twórczej postawy nauczycieli pracujących w szkołach powiatu wyraził Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego, gospodarz uroczystej gali. Podziękował w imieniu organu prowadzącego za zaangażowanie szkół w życie społeczności powiatu, a także życzył wszystkim pracownikom placówek oświatowych radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

Powiatowy szpital w Iławie zyskał nowe obiekty i wyposażenie!

GI9Trzy ważne inwestycje otwarto uroczyście 10 października w Powiatowym Szpitalu im. Biegańskiego w Iławie. To wyremontowany pawilon psychiatryczny, pracownia tomografii komputerowej oraz teren rehabilitacyjny dla pacjentów i osób odwiedzających, znajdujący się przy placówce. Łączna wartość inwestycji to prawie 13 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych to zewnętrzne dofinansowanie. Na uroczyste otwarcie inwestycji zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów, kadrę medyczną oraz podmioty współpracujące ze szpitalem. - Właśnie zakończyliśmy trzy przedsięwzięcia, trzy ważne inwestycje - mówiła, witając gości, Iwona Orkiszewska dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

szkolenieZapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Szkolenie poświęcone będzie nowym wzorom ofert, umów oraz sprawozdań, które zostaną określone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Podczas szkolenia przewidywane jest również omówienie obowiązków stowarzyszeń i fundacji określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

dzie edukacji12 października (piątek) o godz. 13.15 w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie rozpoczną się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną wręczone nagrody Starosty Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek12 października (piątek) o godz. 11:45 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.