Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek118 maja o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie   odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    zaopiniowanie informacji dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za rok 2016,
2.    zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2016 rok”,
3.    analiza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu iławskiego za rok 2016,
4.    zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIII sesję RP  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017.