Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek121 września (czwartek ) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in:

  1. informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie właściwości komisji,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały na XXXV sesję Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.