Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek121 września (czwartek)o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in:

  1. informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie spraw dotyczących właściwości komisji,
  2. analiza finansowania i organizowania sytemu pieczy zastępczej w powiecie iławskim za
    I półrocze 2017 roku,
  3. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie iławskim za I półrocze 2017 roku,
  4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
    2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.