Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek128 września (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1. zaopiniowanie sprawozdania o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2017,
2. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
c) udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.