STAŻE W STAROSTWIE POWIATOWYM W IŁAWIE

staInformujemy o wolnych miejscach stażowych na 9 - miesięczne staże od 02.01.2018 r. z 3 - miesięcznym zatrudnieniem po stażu. Osoby chętne prosimy o składanie CV w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115. Kandydaci na staż muszą przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej i być absolwentem 2016 r. lub 2017 r. Szczegółowych informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do odbycia stażu udzielają pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie oraz filiach urzędu w: Lubawie, Suszu, Kisielicach i Zalewie.