Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

budynek124 października (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Porządek posiedzenia przewiduje m. in. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI Sesję RP w sprawach:

  1. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  2. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
  3. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2018,
  4. ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.