XXXVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP21 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m.in.:
1. przyjęcie planu inwestycyjnego i finansowego Powiatowego Szpitala w Iławie na rok 2018,
2. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
3. uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok,
4. raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” (za lata 2015-2016),
5. podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020,
b) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
d) uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
e) powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania- utrzymanie dróg i ulic powiatowych w gminie Kisielice,
f) powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w gminie Susz,
g) powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania- utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w gminie Zalewo,
h) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
na prowadzenie biura w Brukseli,
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2017-2023,
j) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
k) rozpatrzenia skargi,
l) planu pracy Rady Powiatu na rok 2018,
ł) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018,
m) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2018.