Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

budynek114 lutego (środa), o godz. 13.00  w sali nr 1 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Porządek spotkania przewiduje m. in.:

  1. Analizę sytuacji na powiatowym rynku pracy za 2017 rok 
  2. Zaopiniowanie wydatków poniesionych na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2017 
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu na zadania aktywizujące powiatowy rynek pracy
    w 2018 roku                        
  4. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lubawie w zawodzie mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej
  5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 748,10 zł
  6. Omówienie zasad naboru wniosków  na Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rok 2018.
  7. Zapoznanie Członków Rady z wykazami pracodawców i osób, którzy w roku 2017 skorzystali ze wsparcia PUP Iława w zakresie aktywnych form
  8. Bieżącą informację w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie powiatu iławskiego.