Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych RP

znak zosp16 lutego (piątek), o godz. 11.00  w sali nr 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Przedstawienie sprawozdań z jednostek OSP za rok 2017.
  2. ustalenie harmonogramu posiedzeń ZM-G ZOSP RP.
  3. Organizacja eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, organizacja zawodów sportowo- pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz przygotowanie imprez kulturalnych w ramach „Dnia Strażaka ” w 2018 roku.
  4. zasady dofinansowania zakupów sprzętu i umundurowania w 2018 r. ze środków MSWiA
  5. Zatwierdzenie propozycji nadania wyróżnień i odznaczeń.