Posiedzenie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 21 lutego 2018 r.

budynekProponowany porządek obrad przewiduje m. in.:

 

Zaopiniowanie wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim” – wniosek złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie.

 Zaopiniowanie wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Iława " – wniosek złożony przez Gminę Iława.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za 2017 rok.