Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek120 lutego (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Na posiedzeniu zostanie przedstawiona informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.