Konkurs „Talenty rozwijamy w rodzinie”

indeks6 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczysta gala podczas, której nastąpi prezentacja uczestników konkursu „Talenty rozwijamy w rodzinie”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych wraz ze swoją rodziną/rodzicem. Zadaniem drużyny (uczeń i członkowie jego rodziny) podczas podsumowania będzie zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijanie i promocję zainteresowań uczniów, promocję rodziny jako środowiska wspierającego pasje i talenty dziecka.
Podczas potkania zostaną także ogłoszone wyniki i rozdane nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mogę zostać, kim tylko chcę”. Konkurs skierowany był do dzieci  i  uczniów szkół podstawowych (do klasy VII) zrzeszonych w Iławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu.
Organizatorem konkursów jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.