Nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Port srodladowy15 czerwca (piątek), o godz. 14.00 w Porcie Śródlądowym w Iławie (ul. Chodkiewicza 5) odbędzie się spotkanie podczas, którego zostaną wręczone nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.