Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek28 czerwca (czwartek) o godz. 11:30 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLV sesje RP w sprawach:
a)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
b)    wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego.
2.    Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych mikroinstalacji
do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.