XLV Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP28 czerwca (czwartek), o godz. 12:00  w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2017.
2.    Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2017 rok.
3.    Przyjęcie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala
w Iławie za rok 2017.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
b)    wyrażenia zgody na zbycie aktywa trwałego przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego  w Iławie,
c)    tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
d)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
e)    wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego,
f)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
g)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.