Trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

syrena
         W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 na terenie powiatu iławskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Zarządzenie Nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania