POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU IŁAWSKIEGO

budynek110 września (poniedziałek), o godz. 13:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 1 odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu posiedzenia z 19 czerwca 2018 r.
4.    Zaopiniowanie propozycji zadań publicznych, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji w 2019 roku.
5.    Przygotowanie propozycji do Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
6.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.    Zakończenie Posiedzenia Rady.