Delegacja z Tarnopola odwiedziła Starostwo Powiatowe w Iławie

F. UkrainaW piątek 1 lutego do Starostwa Powiatowego w Iławie z kurtuazyjną wizytą przyjechali sąsiedzi z Ukrainy, konkretnie z Tarnopola. Czteroosobowej delegacji towarzyszył proboszcz parafii grecko-katolickiej w Iławie, ks. Jarosław Gościński. Do spotkania doszło z inicjatywy Marka Borkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego.

Delegacje tworzyli: Wicemer Tarnopola, Vladimir Koszycki, dyrektorka jednej ze szkół tego miasta oraz dwie nauczycielki. Inicjatorem wizyty Ukraińców  w Starostwie był Marek Borkowski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, a ugościł ich Maciej Rygielski, członek zarządu Powiatu Iławskiego. Obecny był jeszcze jeden ważny gość, mianowicie ks. Jarosław Gościński, proboszcz parafii kościoła grecko-katolickiego w Iławie, który ma swój udział w budowaniu i pielęgnowaniu relacji polsko-ukraińskich w naszym powiecie i nie tylko. Wizyta była kurtuazyjna i przebiegała w przemiłej atmosferze, jak relacjonuje ją Maciej Rygielski.
- Nasz powiat jest  miejscem, gdzie jednoczy się ludność napływowa, tym samym oczywistym jest, że nieustannie jesteśmy otwarci na inne narodowości i inne wyznania – mówi. – Wicemer Tarnopola zaproponował, żebyśmy spróbowali, w nieokreślonej jeszcze przyszłości, nawiązać relacje bardziej urzędowe, partnerskie, co przyjmujemy z pełną akceptacją. Orędownikiem takich kontaktów  jest ks. Gościński, który łączy w naszym powiecie dwie kultury, polską i ukraińską. Jestem naprawdę dumny, że udało się stworzyć w powiecie iławskim pole do współpracy różnych narodowości i wyznań. Mam przekonanie, że przez 8 lat, będąc jeszcze starostą powiatu w minionych kadencjach, dołożyłem do tej idei swoją cegiełkę. Na rozmowy o ściślejszej współpracy przyjdzie jeszcze czas, to było pierwsze spotkanie.F. Ukraina