Odprawa roczna strażaków z komendy powiatowej PSP w Iławie

F. czolo fotkaOdprawa roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, która odbyła się dziś, tj. 7 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, jest niczym innym jak podsumowaniem wszelkich działań straży pożarnej, na terenie powiatu iławskiego, w minionym 2018 roku.

Obecni byli m. in. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie, bryg. Robert Fliciński, wicestarosta powiatu iławskiego Marek Polański, prezesa ZP OSP RP, Stanisław Kastrau, samorządowcy z gmin z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

 Prowadzący odprawę roczną przybliżył kilka ważnych danych dotyczacych powiatu. Powiat iławski to 1385 km2 powierzchni, prawie 93 tysiące mieszkańców (co stanowi 67 osób na 1 km2). Przez powiat iławski przebiegają dwie drogi krajowe, siedem wojewódzkich oraz dwie ważne linie kolejowe. Z punktu widzenia działalności straży pożarnej istotna jest specyfika powiatu iławskiego, która wiąże sie z turystyką. Powiat ma aż 75 jezior, 350 km2 lasów. Wszystkie te miejsca stanowią potencjalne zagrożenie a tym samym mogą stać się terenem interwencji straży pożarnej.

Jednym z wartków odprawy był fakt częstych fałszychwych alarmów dochodzacych z obiektów znajdujących sie w powiecie iławskim. Najczęściej są one spowodowane zaniedbaniami ze strony właścicieli i zarzadców tych obiektów.

    Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły ważne zmiany w tym zakresie. Podpisano nowe umowy z firmami monitorujacymi miejsca i obiekty. Od tego czasu kosztami za nieuzasadnione wezywania straży pożarnej obciążani są właścieciele i zarzadcy nieruchomości. Zwracają oni koszty za paliwo. Kwoty zwrotów nie są duże, ale jak zaznaczył prowadzacy odprawę strażak, chodzi o zwrócenie uwagi na fakt. Najwięcej zdarzeń, w których interweniują strażcy dzieje się w Iławie, na drugim miejscu jest Gmina Iława, a po niej Gmina Susz.

W komendzie powiatowej PSP Iława pracuje 51 strażaków, w powiecie działa 49 jednostek OSP - najwięcej tych jednostek jest na terenie Gminy Lubawa, bo aż 17, co podkreślił prowadzący.  Jednostka OSP z Gminy Lubawa, konkretnie OSP Rożental, została pochwalona za pełna dyspozycyjność, co znaczy, że przy każdym wezwaniu była w pełnej gotowości do działania.

 

W 2018 roku, w sezonie zimowym, wciąż ogromnym problemem sa pożary sadzy w przewodach kominowych. Od 1 stycznia 2019 roku do dziś (7 lutego) odnotowano ich już 16. Do zdarzeń tych dochodzi mimo szeroko zakrojonej akcji prewencyjno-edukacyjnej ze strony wszystkich służb do tego powołanych.

 Więcej szczegółów z odprawy rocznej KP PSP Iława w najbliższym wydaniu miesięcznika "Życie Powiatu Iławskiego" już 22 lutego. straz 2