Spotkanie organizacji kombatanckich powiatu iławskiego i zacny jubileusz ppor. Mikołaja Hermana

F. czoloo kombatanciKombatanci z powiatu iławskiego uczestniczyli dziś, tj. w piątek 8 lutego, w Spotkaniu Noworocznym, którego gospodarzem był Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. Spotkanie przebiegało w przemiłej atmosferze, m.in. za sprawą szczególnego jubilata, który zaszczycił Starostwo swoją obecnością.  Był nim kombatant  Mikołaj Herman, który w 10 lutego 2019 roku kończy 100 lat.

 W spotkaniu noworocznym kombatantów uczestniczyli także: Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Maciej Rygielski – Członek Zarządu Powiatu Iławskiego, ale także  Dawid Kopaczewski – Burmistrza Miasta Iławy, Michał Młotek – Przewodniczącego Rady Miasta Iławy, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Mariola Zdrojewska – Z – cę  Burmistrza Miasta Iławy, Dorota Kamińska – Z – cę  Burmistrza Miasta Iławy,  Bogusław Wylot – Sekretarz Gminy Iława.

Nie mogło zabraknąć  przedstawicieli organizacji kombatanckich:
 Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z:
 Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego - Waldemarem Wojtanem,
Prezesem Warmińsko - Mazurskiego Zarządu -  płk Marcinem Kusem oraz
Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego wymienionego pierwszego związku oraz członkiem Warmińsko Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego  drugiego związku
 Karolem Jacuńskim, Związku Sybiraków na czele z Prezesem Zarządu Oddziału w Iławie
Wiktorem Peruckim, Związku Inwalidów Wojennych RP na czele z Prezesem Oddziału w Iławie, Eugeniuszem Dębińskim.

Byli także przedstawiciele Stowarzyszenia "Dzieci Wojny" Oddziału Terenowego w Iławie na czele z Prezesem - Antonim Kwaśniewskim. Uroczystość uświetnił Chór „InteGracja” na czele z Leną Pawłowską i Instruktorem Muzycznym Stanisławem Jarmużewskim. Życzenia kombatantom złożył gospodarz spotkania Starosta Bartosz Bielawski oraz wszyscy obecni samorządowcy i przestawiciele wymienionych organizacji. Sylwetkę jubilata MIkołaja Hermana, kombatanta urodzonego 1919 roku, przedstawił Karol Jacuński  – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz członek  Warmińsko Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie.

- Dziś obchodzimy uroczystość jubileuszową 100 rocznicy urodzin naszego kombatanta ppor. Mikołaja Hermana - mówił Karol Jacuński. -  Wspólnie ze starostą powiatu i burmistrzem Iławy uzgodniliśmy, iż dobrą okazją obchodu tego jubileuszu jest dzisiejsze doroczne spotkanie  organizacji kombatanckich powiatu iławskiego. Kolega ppor. MIkołaj Herman urodził się w biednej rodzinie rolniczej w miejscowości Rostoka koło Przemyśla, w dniu 10 lutego 1919 roku. Działania zaborcze Armii Czerwonej spowodowały, iż młody MIkołaj znalazł się na obczyźnie, w tym również na Sybirze. Po pobycie około 2 lat w Nowosybirsku, jesienią 1944 roku został zwerbowany w szeregi III Dywizji Wojska Polskiego, która obok Armii Czerwonej w szlaku bojowym uczestniczyła w wyzwoleniu Białorusi spod okupacji III Rzeszy Niemieckiej, następnie ziemi lubelskiej, Mazowsza, ziemi bydgoskiej. Mikołaj Herman otrzymał dwa podziękowania z nadania naczelnego wodza Armii Czerwonej za wyzwolenie Białorusi i  Kołobrzegu spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Bardziej szczegółowy rys boigraficzny życia i działania jubilata przedstawia film, który udało się nagrać. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim - podsumował Karol Jacuński.

DSC 0516

DSC 0499