Jest dobra wola do rozwiązania kwestii dowozu dzieci z Gminy Biskupiec do Specjalnego Ośrodka w Kisielicach. Starosta spotkał się z Wójtem Gminy Biskupiec

F. spotkanieW poniedziałek 11 lutego Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski spotkał się z Wójtem Gminy Biskupiec, Arkadiuszem Dobkiem. Rozmowa dotyczyła kwestii finansowania przewozu trzynaściorga dzieci z gminy Biskupiec do Ośrodka Specjalnego w Kisielicach. Od września 2018 roku rodzice płacą za ten transport, a to Gmina jest zobligowana do poniesienia kosztów. Wszystko wskazuje na to, że sprawa wkrótce się rozstrzygnie na korzyść rodzin.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach (działający w strukturach Zespołu Szkół w Kisielicach) tworzą oddziały przedszkolne i szkolne. Do ośrodka dojeżdżają dzieci z różnych gmin powiatu a także spoza. Tak było m.in. w Gminie Biskupiec. Od września 2018 roku w Gminie tej otwarto  jednak oddział specjalnej szkoły podstawowej w Krotoszynach i teoretycznie dzieci z tej Gminy mogą uczęszczać do ośrodka na miejscu, a nie dojeżdżać do Kisielic. Tym samym Gmina Biskupiec nie ponosiłaby kosztów. A mowa jest o około 40 tysiącach złotych w skali roku.  Jednak rodzice nie chcą, by ich dzieci w trakcie nauki zmieniały placówkę i maja prawo podjąć taka decyzję. Prawo w tej kwestii  jest jednoznaczne. Gmina, w której zamieszkują dzieci jest zobowiązana do sfinansowania transportu do placówki edukacyjnej. Prawo jeszcze dziś daje szanse dzieciom spoza powiatu iławskiego do wyboru szkoły  w Kisielicach. Wójt Gminy Biskupiec, Arkadiusz Dobek, jest zobligowany do dowozu dzieci  do naszej szkoły. Na spotkaniu ze Starostą Powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielawskim wyraził zrozumienie  i dobrą wolę. Kwestią rozbieżności są różne wykładnie prawne, ale dla dobra środowiska Wójt ze Starostą starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.
Dziś mogą cieszyć się rodzice tych dzieci, które rozpoczynają edukację w Ośrodku Specjalnym w Kisielicach. Jednak w perspektywie ośrodki specjalne naszego powiatu muszą liczyć się z mniejszą ilością uczniów. Mogą liczyć na dzieci zameldowane i zamieszkałe w powiecie iławskim. To może być z jednej strony trudność w niewystarczającej ilości środków finansowych na funkcjonowanie danej placówki, ale z drugiej strony, musi to mobilizować  do lepszej oferty edukacyjnej poszczególnych szkół, ośrodków.