Adela Kowalska pozostaje szefową Amazonek

F Adela KowalskaAdela Kowalska z Iławy była przez ostatnią kadencję prezesem Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki”. Podczas marcowych wyborów w Stowarzyszeniu panią Adelę wybrano ponownie na prezesa. Opowiedziała nam o najbliższych planach i o samej chorobie, która dokonała rewolucji w jej życiu.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

mapa polskiW dniach 11-12 kwietnia br. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie weźmie udział Pan Krzysztof Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Wśród omawianych spraw przewiduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o finansowaniu oświaty.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

budynek9 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który został złożony przez Radnego na sesji Rady Powiatu Iławskiego z 28 marca 2019 roku.

Uczennica z Żeromka reprezentantką województwa na Olimpiadzie Solidarności

Zdjecie1Agata Mączyńska, która jest uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, weźmie udział w wizycie studyjnej Olimpiady Solidarności. Spotkanie w Gdańsku możliwe jest dzięki zdobyciu przez Agatę trzeciego miejsca w drugim, wojewódzkim etapie VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Egzamin gimnazjalny 2019. Część humanistyczna już 10 kwietnia

egzamin pisemnyJuż w środę gimnazjaliści przystąpią do pierwszej z trzech części egzaminu podsumowującego uzyskaną na tym etapie wiedzę. Egzamin gimnazjalny potrwa od 10 do 12 kwietnia.

 

 Część humanistyczna 10 kwietnia (środa) godz. 9.00 i 11.00
Część matematyczno – przyrodnicza 11 kwietnia (czwartek) godz. 9.00 i 11.00
Język obcy nowożytny 12 kwietnia (piątek) godz. 9.00 i 11.00
W szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski do egzaminu gimnazjalnego przystąpi 88 uczniów.