Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

mammografiaNiespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Pióro Starosty powędrowało w tym roku do Łukasza Ogonowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

DSC 0217Już po raz 15. uczniowie szkół ponadpodstawowych zmagali się z niełatwym dyktandem w Powiatowym Konkursie „O Pióro Starosty”. O najlepsze miejsce rywalizowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół w Lubawie oraz z Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

XLII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 marca (czwartek), o godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali Nr 20 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek29 marca (czwartek), o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie,  w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
• Zaopiniowanie projektów uchwały na XLII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek27 marca (wtorek), o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Informacja z działalności Portu Iława za 2017 rok i plan działań na rok 2018.
2. Informacja z realizacji zadań dot. promocji powiatu iławskiego w 2017 roku
i przedstawienie planu promocji na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII sesję RP w sprawach:
a) powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Kisielice,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Termin składania wniosków o nagrody w sporcie i kulturze tylko do 31 marca!

wnioski o nagrodyZarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2018 roku można składać wnioski
o nagrody:
1. za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.