Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

budynek114 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Spotkanie w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z linią kolejową nr 9

pendolino dk16Jutro (13 grudnia) Starosta Powiatu Iławskiego wraz z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie weźmie udział w spotkaniu w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z linią kolejową nr 9 (E65), które odbędzie się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie .

Ćwiczenia Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Logo psp12 grudnia (wtorek) godz. 9.00 na terenie rozlewni gazu płynnego propan – butan w Redakach – DragonGaz sp. z o.o. zostaną przeprowadzone ćwiczenia Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Scenariusz ćwiczeń przewiduje pożar w pomieszczeniu napełniania butli z gazem. W ćwiczeniach udział weźmie przedstawiciel Powiatu Iławskiego

Profesor dr hab. Sławomir Jacek Żurek – filolog i historyk literatury w „Budowlance”!

1Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie trzykrotnie gościł pana Sławomira Jacka Żurka - wybitnego polskiego filologa, historyka literatury, profesora nauk humanistycznych, profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przeprowadził on w październiku i listopadzie 2017 roku szkolenia w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Iławie. S. J. Żurek, który na co dzień jest kierownikiem Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, spotkał się z polonistami z powiatu iławskiego, uczącymi języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Iławie, Suszu i Lubawie. Tematem szkoleń były strategie przygotowania ucznia do matury ustnej i pisemnej z języka polskiego.

Prawie 7 mln dofinansowania na projekt "Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski"

DSC 023330 listopada w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Marka Gustawa Brzezina, na którym podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Powiatem Iławskim dotyczącą projektu „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski”. Całkowita wartość projektu to: 7 862 050,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł. Celem projektu  jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno - komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego. Łatwo dostępne informacje sektora publicznego są niezbędne do innowacyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu.

Należy nadmienić, iż wniosek przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie uzyskał najwyższą ilość punktów wśród projektów wybranych do dofinansowania.

Międzynarodowa Kampania Białej Wstążki

biaa wstkaW całym kraju rusza kampania pt. "Biała Wstążka", która traktuje o przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w sobotę 2 grudnia w godzinach 10-14 odbywać się będą dyżury pracowników, którzy wysłuchają, wesprą i pokierują osobami, które dotknęła przemoc i pragną się od niej uwolnić.