Powiatowy etap XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej-wyniki

olimpiada215 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach odbył się powiatowy etap „XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. W rywalizacji udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu iławskiego. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania teoretyczno – praktyczne.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek120 lutego (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Na posiedzeniu zostanie przedstawiona informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2018

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczął realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2018", w którym mogą brać udział byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego.

Założenia projektu z informacją odnośnie grupy docelowej, czasu realizacji oraz form wsparcia, znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://ilawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty

Posiedzenie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 21 lutego 2018 r.

budynekProponowany porządek obrad przewiduje m. in.:

 

Zaopiniowanie wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim” – wniosek złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego

budynekO godz. 11.00 13.02.2018 r. w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.