Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek128 września (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek121 września (czwartek ) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie zaprasza na spotkanie dotyczące zasad współdziałania i realizacji zadań w latach 2017/2018

Powiatowy Szkolny Zwizek SportowyZarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie zaprasza przedstawicieli szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu iławskiego oraz Miejskich i Gminnych Szkolnych Związków Sportowych i Międzyszkolnych, Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych, na spotkanie dotyczące zasad współdziałania i realizacji zadań w latach 2017/2018.

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”

niepenosprawniFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 120 osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie aktywności zawodowej 96 osób z niepełnosprawnościami z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, a także podniesienie kwalifikacji 80 osób z niepełnosprawnościami i podjęcia zatrudnienia przez minimum 30 uczestników projektu.