Powiatowy Urząd Pracy przyznał kolejne dotacje. Otrzymały je 73 osoby!

1111111 kasa73 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 26 dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy przyznał Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. To jedna z form walki z bezrobociem i wspierania przedsiębiorców.

Dekada współpracy Powiatu Iławskiego i Powiatu Hof z Niemiec! Gościliśmy delegację z Bawarii

F 1Dwa powiaty – jedna wspólna idea! Te słowa najlepiej oddają to, co od dekady łączy oddalone od siebie o ponad 800 km regiony z Polski i Niemiec. Przyjaźń, partnerstwo, współpraca ponad podziałami i bez względu na odległość – wszystko to sprawia, że trwająca już 10 lat współpraca między Powiatem Hof i Powiatem Iławskim jest i będzie kontynuowana. W minionym tygodniu uroczyście świętowano 10. rocznicę podpisania umowy o partnerskiej współpracy.

Adela Kowalska pozostaje szefową Amazonek

F Adela KowalskaAdela Kowalska z Iławy była przez ostatnią kadencję prezesem Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki”. Podczas marcowych wyborów w Stowarzyszeniu panią Adelę wybrano ponownie na prezesa. Opowiedziała nam o najbliższych planach i o samej chorobie, która dokonała rewolucji w jej życiu.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

mapa polskiW dniach 11-12 kwietnia br. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie weźmie udział Pan Krzysztof Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Wśród omawianych spraw przewiduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o finansowaniu oświaty.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

budynek9 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który został złożony przez Radnego na sesji Rady Powiatu Iławskiego z 28 marca 2019 roku.